Bak arrangementet står foreningen ”Klemetspelet”.  Arena er Jamtjorden i Leirskardalen, der fjellmannen og samen Klemet levde sammen med Anna sine siste år.

I tillegg til å produsere og gjennomføre musikkspelet, skal det i samarbeid med lag og foreninger i kommunen arrangeres et kulturarrangement i tilknytning til dette. 
Å levenliggjøre gamle tradisjoner og gjennomføre ulike sosiale aktiviteter som aktiviserer barn, unge og gamle er her viktig.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

post@klemetspelet.no eller produksjonsleder Inger Lise Pettersen, ingerlise@klemetspelet.no

-->