Klemetspelet 2015

Gikk av stabelen 21.-23. august 2015, på Jamtjorden i Leirskardalen i Korgen.

Klemetspelet 2015 – nok en suksess!

Det andre Klemetspelet i historien ble gjennomført 21-23. august 2015 – med til sammen 4 forestillinger. Over 2700 overvar et meget vellykket musikkspel som ble framført under strålende værforhold. Profesjonelle skuespillere og samarbeidspartnere i samspill med lokale aktører, bidro til at musikkspelet om Anna og Klemet og deres liv i møte med «sivilisasjonen» i bygda, framsto med høy kvalitet og ga minnerike opplevelser. Vi kommer igjen i 2017 – og vi har med oss flere, var utsagn som ble gjentatt av mange.

Spelet fikk meget gode tilbakemeldinger fra avisene. «Eventyret i Leirskardalen» - Det er umulig å ikke la seg imponere av det de har fått til i Leirskardalen. Klemetspelet må rett og slett bare oppleves. « Klemetspelet 2015 – en gedigen suksess». Hvor skal det ende? Hvordan kan de toppe dette til neste år?. Og ikke minst: NRK vil i løpet av våren 2016 vise en dokumentar om spelet.

Klemetspelet ble gjennomført i samarbeid med Nordland Teater, Åarjelhsaemien Teatere og Giron Sámi Teatere. Spelet hadde verdifull støtte fra Hemnes kommune, Norsk Kulturråd, Nordland fylkeskommune og Sametinget med sentrale sponsorer i Helgeland Sparebank og Statkraft.

Jamtjordmartnaden var en viktig del av opplevelsen – med gjenskaping av den gamle markedsplassen – og ei stemningsfull og flott ramme rundt spelet. Publikum opplevde en atmosfære av «gammeldaga», musikk fra trekkspill og positiv og god martna-stemning.

Nå er det bare å se fram til august 2017 – og nytt Klemetspel.

Velkommen!

 

-->